Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY...


15. Bắt đầu từ hôm nay.

Bắt đầu hôm nay, tôi sẽ không còn lo lắng về hôm qua nữa.
Đó là quá khứ và quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
Tôi chỉ có thể thay đổi bằng cách chọn lối nghĩ như thế nào.