Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

VỀ HÔN NHÂN - Kahlil GibranV Hôn nhân

Lúc y Almitra li ct tiếng nói, Và thưa thy, Hôn nhân là gì?

            Và ông tr li rng:

            Các bn được sinh ra cùng nhau và s cùng nhau mãi mãi.

            Các bn s cùng nhau khi đôi cánh trng ca thn chết qut tan tác ngày đi ca mình.

            Đúng thế, các bn s cùng nhau c trong ký c im lng ca Thượng đế.

            Nhưng hãy đ trong nơi các bn đang cùng nhau có các khong cách.

            Và hãy đ gió các tng tri nhy múa gia các bn.

          

            Hãy yêu nhau nhưng đng biến tình yêu thành dây ràng buc;

            Mà tình yêu nên là đi dương chuyn đng gia đôi b ca hai linh hn.

            Hãy rót đy ly nhau nhưng đng ung chung ly.

            Hãy cho nhau bánh nhưng đng ăn chung chiếc bánh.

            Hãy cùng nhau mng vui ca múa nhưng nên đ mi k mt mình,

            Như dây đàn đng riêng dù rung chung điu nhc.            Hãy cho nhau trái tim nhưng đng giao nhau ct gi.

            Vì ch bàn tay ca Cuc đi mi có th cha đng trái tim các bn.

            Và hãy đng cùng nhau nhưng đng quá sát vào nhau:

            Vì các ct đn th đu đng mt mình,

            Và cây si vi cây hnh đào không ln lên trong chiếc bóng ca nhau.

TÌNH YÊU - Kahlil GibranHãy nói cho chúng tôi v Tình yêu.

            Và ông ngước mt lên nhìn dân chúng, im lng bao ph mi người. Vi ging cao c ông nói:

            Khi tình yêu vy gi các bn, hãy đi theo nó,

            Dù li nó đi trc tr gp ghnh

            Khi đôi cánh tình yêu cun ly các bn, hãy qui thun nó,

            Dù trong lông cánh y giu thanh gươm có th làm các bn b thương.

            Và khi tình yêu nói vi các bn, hãy tin vào nó,

            Dù ging nói ca tình yêu có th làm tan tác các gic mng như gió bc tàn phá khu vườn.

          

            Vì cho du được tình yêu tn phong lên ngai cao, nó s đóng đinh các bn trên thp giá. Cho du được tình yêu làm cho ln lên, nó s khiến các bn b ta lá xén cành.

            Cho du tình yêu leo lên chót vót ngn cây ca các bn và mơn trn lá cành rung rinh trong nng,

            Nó s tut xung tn gc, lay đng mi r cái r con đang níu cht lòng đt.

            Tình yêu gom các bn vào lòng như nhng bó lúa,

            Và đp cho các bn tróc vy.

            Tình yêu sàng sy cho các bn ra khi v tru.

            Tình yêu xay xát cho các bn sch bóng.

            Tình yêu nhào nn cho các bn mm do;

            Và ri tình yêu trao phó các bn cho ngn la thiêng ca nó đ các bn có th thành bánh thánh trong ba tic thiêng liêng ca Thượng đế.

          

            Tình yêu s làm mi điu y đ các bn có th thu hiu bí mt ca trái tim mình, và trong thu hiu đó, được tr thành mt mnh trái tim ca Thượng đế.            Nhưng nếu trong s hãi các bn ch tìm kiếm yên bình hay lc thú ca tình yêu,

            Lúc đó, nên che lên s trn tri ca mình và bước ra khi sân đp lúa ca tình yêu,

            Ri vào mt thế gii không mùa, nơi các bn s cười nhưng không trn tiếng cười và khóc nhưng không trn nước mt.            Tình yêu chng cho gì ngoài chính nó và ch ly nhng th t bn thân nó.

            Tình yêu không chiếm hu cũng chng b chiếm hu.

            Vì tình yêu là đ cho tình yêu.            Khi yêu các bn ch nói, 'Thượng đế đang trong lòng tôi,' nhưng hãy nói, 'Tôi đang trong lòng Thượng đế.'

            Và ch tưởng rng các bn có th đnh hướng dòng chy ca tình yêu, vì nếu tình yêu thy các bn xng đáng, nó s điu khin din tiến ca các bn.            Tình yêu chng có khát vng nào ngoài khát vng t viên thành nó. Nhưng nếu các bn đang yêu và nht thiết phi có khát vng, nên khát vng các điu này:

            Được tan chy và như con sui chy đang hát lên giai điu ca mình cho đêm.

            Được biết đau kh ca s quá đi du êm.

            Được b thương bi s thu hiu ca mình v tình yêu;

            Và được nh máu trong t nguyn và hân hoan.

            Được thc dy lúc rng sáng vi con tim chp cánh, đưa li cám ơn vì có thêm mt ngày yêu đương na.

            Được ngh ngơi ban trưa và chiêm ngm cơn ngt ngây tình yêu;

            Được v nhà lúc chiu hôm vi lòng thâm t;

            Và được ng vi li cu nguyn trong lòng cho người yêu du cùng khúc tng ca trên môi.